Dansk
amerikansk dollar (USD)
Reserver online eller ring: (800) 745-9784

Vilk?r og betingelser

1. Omfanget af vores tjenester

Ord anvendt i aftalen

Ordene "vi", "os", "vores" og "EUROBOOKINGS" henviser til Eurobookings.com L.P., som er partnerskab med begr?nset h?ftelse i Delaware, USA, og/eller vores datterselskaber og tilknyttede aktiviteter samt Travelscape LLC, som er et selskab i Nevada, USA, med begr?nset h?ftelse (“Travelscape”). Ordet "du" eller "dig" henviser til kunden, der bes?ger webstedet og/eller laver en reservation via os p? webstedet eller vores kundeservicemedarbejdere.

Webstedets form?l

Webstedet stilles til r?dighed alene for at hj?lpe dig med at indsamle rejseoplysninger, vurdere tilg?ngeligheden af rejseprodukter og -tjenester, foretage gyldige reservationer eller indg? anden form for aftale med rejseleverand?rer og ikke for noget andet form?l.

Webstedet tilbydes til dig p? betingelse af din accept uden ?ndring af alle vilk?r, betingelser og meddelelser, som fremg?r nedenfor (kaldes samlet for "Aftalen"). Ved at tilg? eller bruge webstedet uanset m?den accepterer du at v?re bundet af n?rv?rende aftale. I det omfang at du bestiller rejseprodukter eller -tjenester p? webstedet via en call-center-medarbejder, accepterer du, at aftalen g?lder for alle de tilh?rende transaktioner. Du skal l?se aftalen n?je. Hvis du ikke accepterer alle vilk?r og betingelser i aftalen, s? m? du ikke anvende webstedet.

S?rg for at bes?ge denne side med j?vne mellemrum s? du kan l?se den seneste udgave af aftalen. Vi forbeholder os ret til l?bende og efter eget sk?n at ?ndre eller p? anden m?de opdatere aftalen uden forudg?ende meddelelse og din fortsatte adgang eller brug af webstedet betyder, at du accepterer den opdaterede eller ?ndrede aftale.

BRUG AF WEBSTEDET

Det er en betingelse for din brug af webstedet, at du garanterer at i) v?re mindst 18 ?r gammel; ii) v?re myndig og kan indg? en juridisk bindende aftale, iii) ville bruge webstedet i overensstemmelse med aftalen, iv) kun bruge webstedet til en gyldig reservation for dig eller en anden person, som du har bemyndigelse til at handle p? vegne af, v) orientere disse ?vrige personer om de vilk?r og betingelser, som g?lder for en reservation, som du foretager p? vegne af vedkommende, samt alle tilh?rende regler og begr?nsninger g?ldende derfor, og vi) alle oplysninger, du modtager p? webstedet, er rigtige, korrekte og fuldst?ndige. Vi forbeholder os ret til efter eget sk?n at n?gte en person adgang til webstedet og den tjeneste, vi tilbyder, uanset tid og ?rsag, samt men ikke begr?nset til overtr?delse af aftalen.

NAVNEBESKYTTEDE AKTIVITETER

Webstedets indhold og oplysninger (herunder men ikke begr?nset til pris og tilg?ngeligheden af rejsetjenester) samt infrastrukturen til at levere dette indhold og disse oplysninger) er noget, vi ejer sammen med vores leverand?rer og tjenesteudbydere. Selvom du godt m? lave begr?nsede kopier af din rejseplan (og tilh?rende dokumenter) for rejser eller tjenester, der bestilles via webstedet, accepterer du ikke p? anden m?de at ?ndre, kopiere, distribuere, sende, vise, udf?re, gengive, udgive, give licens til, fremstille afledt arbejde af, overf?re eller s?lge eller videres?lge oplysninger, software, produkter eller tjenester, du f?r fra eller via webstedet. Endvidere accepterer du at:

  1. ikke at bruge webstedet eller dets indhold til et kommercielt form?l
  2. ikke at foretage en spekulativ, forkert, svigagtig reservation eller en reservation p? forventet eftersp?rgsel;
  3. ikke at tilg?, overv?ge eller kopiere indhold eller oplysninger fra webstedet med en robot-, spider-, scraper-funktion eller anden automatisk funktion eller manuel proces uanset form?let uden vores skriftlige tilladelse
  4. ikke at overtr?de begr?nsningerne i robotudelukkelsesoverskrifter p? webstedet eller p? nogen m?de omg? en foranstaltning, der anvendes for at forhindre eller begr?nse adgang til webstedet;
  5. ikke at g?re noget der efter vores sk?n medf?rer eller kan medf?re en urimelig eller uforholdsm?ssig stor belastning p? vores infrastruktur;
  6. ikke at oprette dybe links til en del af webstedet (samt uden begr?nsning k?bstien for rejsetjenester) uanset form?let og uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse eller
  7. ikke at "indramme", "spejle" eller p? anden m?de indarbejde en del af webstedet i et andet websted uden vores forudg?ende skriftlige godkendelse.

LEVERAND?RREGLER OG -BEGR?NSNINGER

Der g?lder yderligere vilk?r og betingelser for din reservation og dit k?b af de rejseprodukter og -tjenester, som du v?lger. Du bedes l?se de yderligere vilk?r og betingelser n?je. Du accepterer at overholde de vilk?r og betingelser, der g?lder for den leverand?r du v?lger at handle med, samt men ikke begr?nset til betaling af ethvert bel?b, der skyldes, og i overensstemmelse med leverand?rens regler og begr?nsninger vedr?rende tilg?ngeligheden af priser, produkter og tjenester.

Du anerkender, at visse leverand?rer, der tilbyder visse tjenester og/eller aktiviteter, kan kr?ve, at du skal underskrive en ansvarsfraskrivelse for at deltage i den tjeneste og/eller aktivitet de tilbyder. Du forst?r, at overtr?delse af leverand?rens regler og begr?nsninger kan f?re til annullering af din reservation eller dine reservationer, hvis du afvises adgang til rejseproduktet eller -tjenesten, at du mister et betalt bel?b for din reservation eller dine reservationer og/eller at din konto debiteres for de omkostninger, vi p?f?res af overtr?delsen.

Hotelreservationer til s?rlige priser og produkter til s?rlige priser vedr?rende rejse til destinationer i EU leveres til dig af Travelscape.

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Klik her for at l?se vores aktuelle politik for behandling af personlige oplysninger, som ogs? g?lder brugen af webstedet, for at forst? vores praksis: Politik for behandling af personlige oplysninger.

PRISER

Du anerkender, at myndighederne i visse lande kan indf?re yderligere beskatning (turistskat, osv.), som skal betales lokalt. Du er alene ansvarlig for at betale en s?dan yderligere beskatning.

Hotelleverand?rerne fakturerer os og inkluderer efter omst?ndighederne skattebel?b. Hotelleverand?rerne sender det g?ldende skattebel?b til de relevante skattemyndigheder. Det skattegebyr, som vi opkr?ver dig ved en forudbetalt hoteltransaktion, udg?r den ansl?ede transaktionsskat (fx salgs-, anvendelses-, beboelses-, v?relsesskat, punktafgift, moms, osv.), som vi betaler til hotelleverand?ren i forbindelse med din hotelreservation. Det er ikke en opkr?vning af skat fra dig, som vi sender til de relevante skattemyndigheder. Det faktiske skattebel?b, der betales af Travelscape til hotelleverand?rerne, kan variere fra det opkr?vede skattegenvindingsbel?b afh?ngigt af satser, beskatning, osv. som er g?ldende p? tidspunktet for kundens anvendelse af hotellet.

EUROBOOKINGS er ikke delleverand?r sammen med leverand?ren, som vi bestiller eller reserverer kundens rejse hos. Beskatning og g?ldende skattesats varierer betydeligt fra sted til sted.

FORUDBETALTE HOTELRESERVATIONER

EUROBOOKINGS’s tilknyttede aktiviteter i form af Travelscape forhandler forinden visse v?relsespriser med hoteller. Du autoriserer EUROBOOKINGS til at foretage reservationer for den samlede reservationspris, som omfatter den viste v?relsespris p? webstedet, plus skattegenvindingsafgifter og servicegebyrer. Du accepterer, at Travelscape opkr?ver den samlede reservationspris p? dit kreditkort.

Du kan annullere eller ?ndre din forudbetalte hotelreservation men du opkr?ves annullerings- eller ?ndringsgebyret, som fremg?r af reglerne og begr?nsningerne for hotelreservationen. Hvis du ikke annullerer eller ?ndrer din reservation inden den g?ldende annulleringsfrist, som g?lder p? det hotel du har bestilt (det er forskelligt fra hotel til hotel og normalt 24 til 72 timer) inden dit ankomsttidspunkt, skal du betale den g?ldende overnatningspris, skattegenvindingsgebyr og servicegebyr. Hvis du ikke m?der op den f?rste aften for reservationen og planl?gger at checke ind for de efterf?lgende n?tter i henhold til din reservation, skal du bekr?fte ?ndringen af reservationen til os senest p? datoen for din f?rste overnatning for at undg?, at din reservation annulleres. Du skal bede om refusion for manglende ankomst eller tidlig check ud inden 60 dage efter, at du har checket ud.

Du accepterer at betale et eventuelt annullerings- eller ?ndringsgebyr, som du opkr?ves. I begr?nsede tilf?lde kan en reservation ikke ?ndres eller annulleres, efter at den er foretaget, i henhold til reglerne og begr?nsningerne for hotelreservationen. Du accepterer at overholde de vilk?r og betingelser, som g?lder for dig, for din forudbetalte hotelreservation.

REJSEDESTINATIONER

Selvom de fleste rejser samt rejser til internationale destinationer gennemf?res uden problemer, kan rejse til visse destinationer indeb?rer st?rre risiko end andre. Vi opfordrer passagerer til at l?se rejseforbud, -advarsler, -vejledninger og -r?dgivning, der udsendes af myndighederne, inden de bestiller deres rejse, navnlig ved rejse til udlandet.

VED AT TILBYDE SALG AF REJSER TIL BESTEMTE DESTINATIONER GIVER VI INGEN OPLYSNINGER ELLER OM GARANTI FOR, AT DISSE STEDER ANBEFALES ELLER ER UDEN RISIKO, OG VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADE ELLER TAB SOM F?LGE AF REJSE TIL DISSE DESTINATIONER.

ANSVARSFRASKRIVELSE

OPLYSNINGER, SOFTWAREN, PRODUKTERNE OG TJENESTERNE, DER FREMG?R AF WEBSTEDET, KAN INDEB?RE UN?JAGTIGHEDER ELLER FEJL HERUNDER FORKERTE PRISER. DET G?LDER SPECIFIKT, AT EUROBOOKINGS OG DETS DATTERSELSKABER OG TILKNYTTEDE AKTIVITETER (“EUROBOOKINGS-KONCERNEN”) OG NAVNETILKNYTTEDE OG/ELLER RELATEREDE WEBSTEDPARTNERE, SOM REJSEPRODUKTER OG -TJENESTER MARKEDSF?RES VIA (KALDES SAMLET “EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER”) IKKE GARANTERER N?JAGTIGHEDEN AF OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR FEJL ELLER ANDEN UN?JAGTIGHED VEDR?RENDE OPLYSNINGER OG BESKRIVELSE AF HOTEL-, FLY-, CRUISE-, BIL- OG ?VRIGE REJSEPRODUKTER, DER VISES P? WEBSTEDET (SAMT UDEN BEGR?NSNING PRISER, FOTOS, OPLYSNINGER OM HOTELFACILITETER, GENEREL PRODUKTBESKRIVELSE, OSV.), SOM HOVEDSAGELIGT ER OPLYSNINGER, DER LEVERES AF DE P?G?LDENDE LEVERAND?RER. VI FORBEHOLDER OS ENDVIDERE UDTRYKKELIGT RET TIL AT ?NDRE FORKERTE PRISER P? VORES WEBSTED OG/ELLER I KOMMENDE RESERVATIONER, DER ER INDG?ET TIL EN FORKERT PRIS. HVIS DET ER MULIGT, VIL VI I DET P?G?LDENDE TILF?LDE GIVE DIG MULIGHED FOR AT BEHOLDE DIN KOMMENDE RESERVATION TIL DEN RIGTIGE PRIS ELLERS VIL VI ANNULLERE DIN RESERVATION UDEN EKSTRAUDGIFT.

HOTELVURDERINGER, DER VISES P? WEBSTEDET, ER KUN VEJLEDENDE OG EUROBOOKINGS-KONCERNEN OG EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER GIVER INGEN GARANTI FOR N?JAGTIGHEDEN AF DISSE VURDERINGER. EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES TILH?RENDE LEVERAND?RER GIVER INGEN GARANTI FOR, AT BESTEMTE PRODUKTER OG TJENESTER ER TILG?NGELIGE. EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES LEVERAND?RER KAN L?BENDE FORBEDRE OG/ELLER ?NDRE WEBSTEDET.

EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES LEVERAND?RER GIVER INGEN OPLYSNINGER OM EGNETHEDEN AF OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER P? WEBSTEDET UANSET FORM?LET OG DET, AT PRODUKTER ELLER TJENESTER INDG?R ELLER TILBYDES P? WEBSTEDET, ER IKKE EN TILSKYNDELSE TIL ELLER ANBEFALING AF DISSE PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA EUROBOOKINGS-KONCERNEN ELLER EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER. ALLE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES LEVERAND?RER FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR OG FORHOLD VEDR?RENDE, AT N?RV?RENDE WEBSTED, DETS SERVERE ELLER E-MAIL, DER SENDES FRA EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG/ELLER DERES LEVERAND?RER IKKE INDEHOLDER VIRUS ELLER ANDET SKADELIGT INDHOLD. EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES LEVERAND?RER FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR FOR OG FORHOLD VEDR?RENDE N?RV?RENDE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER SAMT ENHVER INDIREKTE GARANTI OG K?BSEGNETHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORM?L, EJERSKAB OG EVENTUEL KR?NKELSE.

FLYSELSKABER, HOTELLER OG ?VRIGE LEVERAND?RER, DER LEVERER REJSER ELLER ANDRE TJENESTER P? WEBSTEDET ER UAFH?NGIGE KONTRAHENTER OG IKKE REPR?SENTANTER ELLER MEDARBEJDERE I EUROBOOKINGS-KONCERNEN ELLER EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG I EUROBOOKINGS-KONCERNEN OG EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER ER IKKE ANSVARLIGE FOR HANDLINGER, FEJL, UDELADELSER, OPLYSNINGER, GARANTI, BRUD P? ELLER MISLIGHOLDELSE P? VEGNE AF LEVERAND?RERNE ELLER FOR PERSONSKADE, D?DSFALD, TINGSSKADE ELLER ANDEN F?LGESKADE ELLER F?LGEUDGIFTER. EUROBOOKINGS-KONCERNEN OG EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER HAR INTET ANSVAR FOR OG FORETAGER INGEN REFUSION I TILF?LDE AF FORSINKELSE, ANNULLERING, OVERBOOKNING, STREJKE, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE FORHOLD, SOM VI IKKE DIREKTE HAR KONTROL MED, OG HAR INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE YDERLIGERE UDGIFTER, UDELADELSER, FORSINKELSER, OMDIRIGERING ELLER HANDLINGER UDF?RT AF MYNDIGHEDER ELLER STATSLIGE ORGANER.

EUROBOOKINGS-KONCERNEN OG EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG/ELLER DERES LEVERAND?RER ER UNDER INGEN OMST?NDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, P?NAL ERSTATNING, TILF?LDIGT, SPECIELT ELLER F?LGETAB ELLER -SKADE SOM F?LGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN ADGANG TIL, VISNING AF ELLER BRUG AF WEBSTEDET ELLER I FORBINDELSE MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE ADGANG TIL, VISNING ELLER BRUG AF WEBSTEDET (SAMT MEN IKKE BEGR?NSET TIL DIN AFH?NGIGHED AF MENINGER, DER FREMG?R AF WEBSTEDET, COMPUTERVIRUS, INFORMATION, SOFTWARE, LINKEDE WEBSTEDER, PRODUKTER OG TJENESTER, DER F?S ADGANG TIL VIA WEBSTEDET, ELLER SOM P? ANDEN M?DE F?LGER AF ADGANG TIL, VISNING ELLER BRUG AF WEBSTEDET) UANSET OM DET BASERES P? EN TEORI OM MISLIGHOLDELSE, AFTALE, SKADEG?RENDE HANDLING, DIREKTE ANSVAR ELLER ANDET, OG SELVOM I EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG/ELLER DERES LEVERAND?RER ER ORIENTEREDe OM MULIGHEDEN FOR EN S?DAN SKADESERSTATNING.

S?fremt EUROBOOKINGS-koncernen, EUROBOOKINGS's tilknyttede aktiviteter eller deres leverand?rer p? trods af ovenst?ende viser sig at at v?re ansvarlige for tab eller skade, som stammer fra eller p? anden m?de er i forbindelse med et af ovenn?vnte tilf?lde, s? kan ansvaret p? vegne af EUROBOOKINGS-koncernen, EUROBOOKINGS's tilknyttede aktiviteter og/eller deres leverand?rer under ingen omst?ndigheder samlet v?re st?rre end a) det gebyr du har betalt til EUROBOOKINGS eller EUROBOOKINGS-koncernen i forbindelse med transaktionen(erne) p? webstedet eller b) ethundrede dollars (USD 100,00) eller modv?rdien i lokal valuta.

Ansvarsbegr?nsningen afspejler risikoens fordeling mellem parterne. De begr?nsninger, der fremg?r af dette afsnit, forts?tter og er g?ldende, selvom en begr?nset udbedring, der fremg?r af n?rv?rende, viser sig ikke at have opfyldt sit egentlige form?l. Ansvarsbegr?nsningerne, der fremg?r af n?rv?rende, er til fordel for EUROBOOKINGS-koncernen, EUROBOOKINGS's tilknyttede aktiviteter og/eller deres leverand?rer.

SKADESL?SHOLDELSE

Du accepterer at forsvare og skadesl?sholde EUROBOOKINGS-koncernen, EUROBOOKINGS's tilknyttede aktiviteter og/eller deres leverand?rer og deres funktion?rer, ledere, medarbejdere, og agenter i forhold til ethvert krav, s?gsm?l, tab, enhver inddrivelse, skade, b?de, eller anden omkostning eller udgift uanset arten samt men ikke begr?nset til rimelige juridiske og regnskabsgebyr fra en tredjepart som f?lge af:

  1. dit brud p? aftalen eller dokumenter, der n?vnes i n?rv?rende;
  2. din overtr?delse af lovgivning eller tredjemands rettigheder eller din
  3. anvendelse af webstedet.

LINKS TIL EKSTERNE WEBSTEDER

N?rv?rende websted kan indeholde hyperlinks til websteder, der drives af andre end EUROBOOKINGS-koncernen. Disse hyperlinks er kun vejledende. Vi har ingen kontrol over disse websteder og er ikke ansvarlige for deres indhold eller behandling af personlige oplysinnger eller anden praksis p? disse websteder. Endvidere skal du selv tage de n?dvendige foranstaltninger for at sikre, at ethvert link, du v?lger, eller software, du downloader (fra dette websted eller fra andre websteder) ikke indeholder virus, orme, trojanske heste eller andet ondsindet indhold. Vores medtagelse af hyperlinks til disse websteder betyder ikke, at vi anbefaler materialet p? disse websteder eller en forbindelse til dem, der driver disse websteder.

SOFTWARE P? DETTE WEBSTED

Software, som g?res tilg?ngeligt for download via webstedet ("software"), er copyright-beskyttet arbejde ejet af EUROBOOKINGS-koncernen og/eller vores leverand?rer. Din brug af softwaren er underlagt vilk?rene i den slutbrugerlicensaftale, som f?lger med eller indg?r i softwaren ("licensaftale"). Du m? ikke installere eller bruge software, der f?lger med eller omfatter en licensaftale, medmindre du inden har accepteret licensaftalens vilk?r. For software, der g?res tilg?ngelig for download p? webstedet, der ikke f?lges af en licensaftale, giver vi dig hermed som bruger en begr?nset, personlig licens, der ikke kan overdrages, til at bruge softwaren til visning og anden brug af webstedet i henhold til n?rv?rende vilk?r og betingelser og ikke til noget andet form?l.

Du skal vide, at al software samt uden begr?nsning al HTML-kode og Active X-kontrolfunktioner, der indg?r i webstedet, ejes af EUROBOOKINGS-koncernen og/eller vores leverand?rer og beskyttes af copyright-lovgivning og internationale traktatbestemmelser. Gengivelse eller redistribution af softwaren er udtrykkeligt forbudt og kan f?re til en alvorlig civilretslig og strafferetlig straffesag. Overtr?delse strafforf?lges i vidst mulige udstr?kning i henhold til g?ldende lov.

UDEN AT BEGR?NSE OVENST?ENDE ER KOPIERING ELLER GENGIVELSE AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK P? YDERLIGERE GENGIVELSE ELLER REDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. SOFTWARE INDEB?RER KUN EN EVENTUEL GARANTI I HENHOLD TIL VILK?RERNE I LICENSAFTALEN.

VALUTAOMREGNING

Valutakurser oplyses p? grundlag af forskellige offentligt tilg?ngelige kilder og er kun vejledende. Kurserne er ikke bekr?ftede som v?rende n?jagtige og de faktiske kurser kan v?re anderledes. Valutakurser opdateres ikke dagligt. Du opfordres til at kontrollere datoen p? valutaomregningen, hvor valutaen sidst blev opdateret. Oplysninger i n?rv?rende opfattes som pr?cise. EUROBOOKINGS-koncernen og/eller vores leverand?rer giver dog ikke nogen garanti herfor. Ved brug af oplysningerne til et ?konomisk form?l anbefaler vi, at du kontakter en kvalificeret ekspert, der kan bekr?fte, at valutakurserne er n?jagtige. Vi autoriserer ikke brugen af disse oplysninger til andet form?l end din personlige brug og du forbydes udtrykkeligt at gens?lge, redistribuere og bruge oplysningerne til et kommercielt form?l.

COPYRIGHT OG VAREM?RKE

Alt indhold p? webstedet er: ?2011 EUROBOOKINGS.com L.P. Alle rettigheder forbeholdes. EUROBOOKINGS.com L.P. er ikke ansvarlig for indholdet p? websteder, der drives af andre end EUROBOOKINGS.com L.P. “EUROBOOKINGS”, er et registreret varem?rke af EUROBOOKINGS.com L.P. eller EUROBOOKINGS-koncernen i USA og/eller andre lande. ?vrige logoer og produkt- og firmanavne, som n?vnes heri, kan v?re varem?rker ejet af deres p?g?ldende ejere.

GENERELT

Webstedet drives af en amerikansk enhed og aftalen er underlagt g?ldende lovgivning i staten Washington, USA. Du giver hermed dit samtykke til det eksklusive v?rneting og retsomr?de i King County, Washington, USA, vedr?rende enhver tvist som f?lge af eller vedr?rende brugen af dette websted. Brug af webstedet er ikke godkendt i det retsomr?de, som ikke h?ndh?ver alle bestemmelser i disse vilk?r og betingelser samt uden begr?nsning dette afsnit.

Du accepterer, at der ikke er tale om joint venture, partnerskab eller et ans?ttelsesforhold mellem dig og EUROBOOKINGS-koncernen som f?lge af denne aftale eller brugen af dette websted.

Vores opfyldelse af n?rv?rende aftale er underlagt g?ldende love og retslige processer og der er intet i n?rv?rende aftale, der begr?nser vores ret til at overholde lovens h?ndh?velse eller andre juridiske henvendelser eller krav vedr?rende din brug af webstedet eller oplysninger, der gives til eller indsamles af os hvad ang?r denne anvendelse. I det omfang at det tillades i henhold til g?ldende lov accepterer du at ville indbringe et krav eller et s?gsm?l som f?lge af eller i forbindelse med din adgang til eller brug af webstedet inden to (2) ?r efter datoen, hvor kravet eller s?gsm?let opstod, da kravet eller s?gsm?let da ellers annulleres uigenkaldeligt.

Hvis en del af aftalen anses for ugyldig eller ikke at kunne h?ndh?ves, p?virker eller forringer det ikke gyldigheden eller muligheden for at h?ndh?ve de ?vrige bestemmelser. Vores manglende eller forsinkede opfyldelse af en bestemmelse i aftalen p? et givent tidspunkt tilsides?tter ikke din ret til at h?ndh?ve den eller de samme bestemmelser p? et senere tidspunkt.

Aftalen (og ?vrige vilk?r og betingelser, der n?vnes i den) udg?r hele aftalen mellem dig og os hvad ang?r webstedet og erstatter tidligere eller midlertidig kommunikation og tilbud, uanset om det er sket elektronisk, mundtligt eller skriftligt mellem dig og os vedr?rende webstedet. En skriftlig udgave af aftalen og en eventuel meddelelse, der gives elektronisk, er g?ldende og gyldigt i en retssag p? grundlag af eller vedr?rende aftalen i det samme omfang og med forbehold af de samme betingelser, som andre forretningsdokumenter og -oplysninger, der oprindeligt udarbejdes og vedligeholdes p? papir.

Det er ikke meningen, at fiktive navne p? firmaer, produkter, personer, karakterer og/eller data, der n?vnes p? webstedet, skal repr?sentere eksisterende personer, firmaer, produkter eller begivenheder.

Der tages forbehold for enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt gives i n?rv?rende.

Revideret December 15, 2013
?2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Alle rettigheder forbeholdes.


  

Alle sprog:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'H?tels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακ?? Κρατ?σει? | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonlar? | Hotelreservationer | Rezerv?ri | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Ophavsret ? 2001 - 2020 Eurobookings. Alle rettigheder reserveret.

Mere eurobookings til dig

Hold dig informeret omkring nyheder og specielle tilbud!

狠狠热精品免费视频,久久这里只有精品,国产精品视频在线观看